اهدا جايزه نفر اول مسابقات دانشگاه توسط پيشكسوت اساتيد آقای دکتر محمود اشرفی‌زاده

روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ جايزه نفر اول مسابقات پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان توسط پيشكسوت اساتيد آقای دکتر محمود اشرفی‌زاده به آقای سجاد محسنی یکی از پیشکسوتان دانشجویی در سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان اهدا شد.