جدول مسابقات دوره‌ای مرحله‌ی اول و مرحله‌ی تک‌حذفی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

جدول مسابقات دوره‌ای مرحله‌ی اول

 

جدول مسابقات مرحله‌ی تک‌حذفی

 

اسامی نفرات شرکت‌کننده در مسابقات انفرادی:

۱. علی سعادت

۲. علی حقیقی

۳. یوسف بیداردل

۴. علیرضا جعفری

۵. حمید رحیمیان

۶. امید حسین‌زاده

۷. سیدمحمد میردامادی

۸. حسین سعیدی

۹. علیرضا نعمت‌الهی

۱۰. علی خلیلی

۱۱. صادق رضایی

۱۲. حامد غریبی

۱۳. محمود غریبی

۱۴. سپر بهیرایی

۱۵. دکتر محمود اشرفی‌زاده

۱۶. مهندس عباسی

۱۷. دکتر بشری

۱۸. حسن کریمی

۱۹. حسین کریمی

۲۰. عرفان قرآنی

۲۱. محمد ارباب

۲۲. علی گرامیان

۲۳. یحیی عموشاهی

۲۴. علی یزدی