برگزاری جشن روز معلم توسط دانشجویان کلوپ پینگ‌پنگ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشجویان کلوپ پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان جشن روز معلم را در سالن پینگ پنگ دانشگاه برگزار کردند و از اساتید خود تقدیر به عمل آوردند.