سیدبندی تورایرانی بزرگسالان کشور در سنندج

سیدبندی تورایرانی بزرگسالان کشور در سنندج

حضور برترین‌های ایران در آخرین فرآیند دعوت به انتخابی تیم ملی.

تاریخ درج خبر: شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶