تقدیر از آقای عباسی در روز تولد ایشان

روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ و روز تولد آقای عباسی، هدیه‌ای که آقای مجیدی زحمت تهیه‌ی آن را کشیده بودند، به رسم یادبود و برای تقدیر از تمام زحمات ایشان برای کلوپ پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان به ایشان اهدا شد.

آقای عباسی تولدت مبارک!!!