بازسازی و تجهیز سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان

اقدامات انجام شده:

۱. تعویض کفپوش سالن

۲. درزگیری پنجره‌ها و شکاف‌های دیوارها

۳. درزگیری قاب‌های دریچه‌های کولر و هواکش‌ها

۴. نصب بادگیر در پشت هواکش‌های سالن برای جلوگیری از ورود گرد و خاک

۵. نصب بنرها و تصاویر بازیکنان مشهور پینگ‌پنگ ایران و جهان

۶. تعویض میزهای قدیمی با میزهای استاندارد و با کیفیت جدید

۷. انتقال درب ورودی سالن به سالن رختکن جانبی

آلبوم عکس:

internal link شرایط سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان قبل از بازسازی

internal link شرایط سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان در حین عملیات بازسازی

internal link شرایط سالن پینگ‌پنگ دانشگاه صنعتی اصفهان پس از بازسازی