مسابقات افتتاحیه

به مناسبت بازگشایی سالن پینگ‌پنگ و رونمایی از تجهیزات جدید سالن، یک دوره مسابقات درون دانشگاهی به صورت آزاد برگزار گردید که در این مسابقات افراد زیر مقام اول تا سوم را کسب کردند:

مقام اول. آقای رسول شریفیان

مقام دوم. آقای امین صادقی

مقام سوم. آقای دکتر محمود اشرفی‌زاده

همچنین یک مسابقه‌ی دوبل به صورت نمایشی در حضور معاون دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.